Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

Φιλομαθεῖς κύνες

Βιβλιόφιλος κύων


   Βιβλιοπωλεῖον «Πολιτεία», 26-2-2011. Παρ᾿ ὅτι λίγο ἐπάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι του, στὴν γωνία τοῦ ραφιοῦ, στέκεται ὁ τόμος τοῦ Gilles Deleuze, «Ὁ μπερξονισμός», ὁ σκυλάκος ἀδιαφορεῖ καὶ ἀπολαμβάνει τὸν ὕπνο του μακαρίως! Ζωντανὸ μάθημα φιλοσοφίας!

Σὰν ἤμουν νέος κι ἐπήγαινα σ᾿ ἕνα σοφὸ ποὺ βρῆκα
Κι ἄκουα τὰ λόγια τὰ σοφά, λόγια ποὺ στάζουν γλύκα,
Γι᾿ «Αὐτό» κι «Ἐκεῖνο» μοῦ ᾿λεγε. Μὰ ἐγὼ ἔκανα τὴ σκέψη,
Πὼς ἀπ᾿ τὴ θύρα πού ᾿χα μπεῖ ἀπὸ τὴν ἴδια ἐβγῆκα.
(Ὁμὰρ Καγιάμ, «Ρουμπαγιάτ»)* * *

Ἀρχαιόφιλος κύων


   Τὸ Σάββατο 14-5-2011, ἡ ἀρχαιολόγος τῆς Α' Ε.Π.Κ.Α., κυρία Ὄλγα Δακουρᾶ-Βογιατζόγλου, ἔκανε ἀφιλοκερδῶς μιὰ θαυμάσια ξενάγησι στὰ μέλη τῆς Ἑνώσεως Φίλων Ἀκροπόλεως, μὲ θέμα: Λόφοι Νυμφῶν, Πνύκας καὶ Μουσῶν: Κέντρα τῶν ξωτικῶν. Ὁ δὲ ἀρχαιόφιλος, ὡς φαίνεται, κύων τῆς φωτογραφίας μᾶς ἀκολουθοῦσε καθ᾿ ὅλην σχεδὸν τὴν διάρκειαν τῆς ξεναγήσεως!
   Στὴν φωτογραφία, ἀρχαῖο οἴκημα λαξευμένο στὸν βράχο, στοὺς πρόποδες τῆς Ἀκροπόλεως. Στὸ ἐσωτερικὸ του σώζεται ἕνα πολὺ παραστατικό, ἂν καὶ σὲ ὄχι καλὴ κατάστασι, ἀνάγλυφο Πανὸς καὶ νύμφης.

   (Περισσότερα γιὰ τὴν πολὺ ἐνδιαφέρουσα αὐτὴ ξενάγησι βλέπε στὸ σχετικὸν ἄρθρον μου.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου