Κυριακή, 18 Απριλίου 2010

Μυστήρια πράγματα

Ψάχνοντας κάτι, ἀνεκάλυψα σὲ ἕνα κουτὶ κάτι παλαιούς, περίεργους δίσκους ποὺ τοὺς ἔλεγαν CD-R. (Μὲ ἀκόμη μεγαλύτερη ἔκπληξι, σὲ κάτι ἄλλα κουτιὰ στὴν ντουλάπα μου, εὑρῆκα κάτι περίεργα πράγματα ποὺ τὰ ἔλεγαν δισκέτες.) Εὑρῆκα, λοιπόν, μερικὰ ἀπὸ τὰ πρῶτα CD-R ποὺ εἶχα «κάψει», ἀπὸ τὸ 1998, περιέργως διαβάζονταν (περιέργως, ἐπίσης, στὸν ὑπολογιστή μου λειτουργοῦσε ἕνα πρᾶγμα ποὺ λέγεται CD/DVD reader/writer), καὶ μέσα στὰ δισκάκια ὑπῆρχαν κάτι τρομερὰ μυστήρια πράγματα, τὰ ὁποῖα εἶχα μεταφέρει ἐκεῖ ἀπὸ τὶς δισκέτες ποὺ σᾶς ἔλεγα.

Παναγιὰ Παρθένα!

Μέγας εἶσαι Κύριε!

Μά τοὺς θεοὺς τοῦ Ὀλύμπου!

1 σχόλιο: